COB集成封装LED显示面板专业制造
COB全天候透明屏应用解决方案

R3            R7            R10
黑水晶序列COB户外LED透明屏
-------------------------------------------
BR系列
具有更强的面板黑白对比度
其它参数与同规格的白水晶序列产品相同
黑水晶与白水晶面板对比
在线视频(3)
18038290820
韦侨顺COB集成封装
会员登录
登录
我的资料
购物车
0
留言
回到顶部